died in crash

W tragicznej katastrofie lotniczej w Smoleńsku, nieopodal Katynia,
10 kwietnia 2010 roku zginął Prezydent RP Lech Kaczyński
wraz z ponad 80 najważniejszymi osobistościami Polski.

Zarząd Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense
składa rodzinom ofiar
i wszystkim Polakom wyrazy głębokiego współczucia.

In a tragic air crash in Smolensk, near Katyn on April 10th, 2010
Polish President Lech Kaczyński has perished
with more than 80 most important personage of Poland.

The Board of Monumentum Iudaicum Lodzense
yields deep condolences
to the dead's family members and to all Poles.