Fundacja na FB

 

   
 


SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA

kierujemy do Pana Josefa Buchmanna z Frankfurtu nad Menen za sfinansowanie:
- remontu lokalu fundacji dla archiwum Żydow łódzkich
- bazy danych, która umożliwia docelowe poszukiwanie osób pochowanych na cmentarzu żydowskim w Łodzi
- prac porządkowych wykonanych w 2011 roku na części Pola Gettowego, na której przed 30 laty sfinansował postawienie nagrobków

190158